Блинк Циркус

  • од Италија
  • ќе настапува како инсталација

Шоуто на Блинк Циркус преставува шоу каде делата се изложени во минијатура во мал циркус шатор во внатрешноста на инсталациите и е видлива само преку лупа. Овој настап е како ни еден до сега. Ова шоу не може да се опише, туку мора да се види.

Facebook

 

добивај новости

 

Запишете се за добивање на новости на вашата емаил адреса во полето подолу: